สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผลงาน การทำหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจาก บจ.คลิกดู ดีไซน์ ให้ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการ  ..

สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ในงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส  ณ ลานดอกกระดาษ ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก