TRANNING&EVENT

องค์กรแห่งนักการตลาดมืออาชีพ

รับหน้าที่ “พิธีกร ให้กับ บริษัท เบบี้ เฮลธ์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโดย ADSIDEA องค์กรแห่งนักการตลาดมืออาชีพ บรรยายเครื่องมือการตลาดออนไลน์